Μετρητής επισκεψιμότητας

26 Οκτ 2014

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης 22ας Οκτωβ.2014

Κατά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας έγινε ενημέρωση από το προεδρείο για τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες του συλλόγου που σχετίζονται :
α) με τις κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν για τους μαθητές,
β) με τα αποτελέσματα των διεκδικήσεων και τις απόψεις του συλλόγου σχετικά με την μέχρι σήμερα εφαρμογή του νέου νόμου πλαισίου για τη λειτουργία των Π.Π.Σχολείων,
γ) με τα αποτελέσματα των διεκδικήσεων - συναντήσεων του συλλόγου σχετικά με τα έργα - επισκευές του κτιρίου και του εξωτερικού περιβάλλοντος,
δ) με τις κατά καιρούς οικονομικές ενισχύσεις από το ταμείο του συλλόγου για προμήθεια υλικών με σκοπό τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου,
ε) με τα δυσεπίλυτα προβλήματα που δημιουργεί η συστέγαση  τεσσάρων σχολείων στον ίδιο κτιριακό συγκρότημα.

Έγινε τοποθέτηση, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, και από άλλα μέλη του Δ.Σ και εκφράστηκαν απόψεις που απαιτούν τον εντονότερο και μαχητικότερο τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων του συλλόγου τόσο απέναντι στη Δ/νση του σχολείου όσο και από τα όργανα διοίκησης και οικονομικής εξάρτησης (Περιφέρεια - Δήμος) της σχολικής μονάδας.
Επίσης ο σύλλογος εκφράστηκε θετικά προς τις κατά καιρούς οικονομικές ενισχύσεις του σχολείου από τους γονείς και την αποδοχή δωρεών-χορηγιών  (χρηματικών ή και υλικών) μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και έγκριση.

Επισημαίνουμε ότι από τις τοποθετήσεις πολλών παρόντων μελών του συλλόγου εκφράστηκε η θέση – άποψη ότι κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, διαπιστώνεται κάποιου βαθμού δυσαρμονία μεταξύ του τρόπου – επιπέδου διδασκαλίας από αριθμό διδασκόντων του γυμνασίου  και του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων (τεστ και εργασιών) που  απαιτούν από τους μαθητές τους. Προς τούτο το Δ.Σ του συλλόγου εξουσιοδοτήθηκε από τη Γ.Σ να ενημερώσει σχετικά την Δ/νση του γυμνασίου.

Εγινε δεκτό ομόφωνα το αίτημα που διατύπωσε η Δ/ντρια του γυμνασίου μέσω του προέδρου του Δ.Σ για προσφορά βιβλίων από τους γονείς και τα παιδιά προς ενίσχυση της βιβλιοθήκης του ογκολογικού ξενώνα "ΕΛΠΙΔΑ" που λειτουργεί στη περιοχή του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με κοινωνικές ομάδες της πόλης μας.

Τέλος το προεδρείο ενημέρωσε ότι θα προκηρυχτούν εκλογές για νέο Δ.Σ εντός του ημερών και επομένως απαιτείται η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.
Η εκδήλωση συμμετοχής μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα μέσο του blog ή με e-mail ακόμα και με τηλεφωνική ενημέρωση του προέδρου.
Θα αναρτηθεί σχετικό κείμενο άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου