Μετρητής επισκεψιμότητας

19 Νοε 2014

Ενημερωτικά περί συμμετοχής και διαδικασίας στις εκλογές νέου Δ.ΣΑγαπητοί γονείς, μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας.
Όπως προβλέπεται στο καταστατικό μας, αλλά και μετά από ενημέρωση του συλλόγου μας από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει  πραγματοποιήσουμε εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου μας.
Συγκεκριμένα:
·  9μελές Δ.Σ
·  3μελή Εξελεγκτική επιτροπή και 3 αναπληρωματικά
·  Εκπροσώπους στην σχολική κοινότητα
·  Εκπροσώπους στην ένωση γονέων (ανάλογα με το πλήθος των ψηφισάντων)

Επομένως, όπως ήδη γνωρίζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  μας έχει  συγκαλέσει Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση όλων των γονέων και κηδεμόνων του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου, την 19/11/14 και σε περίπτωση μη απαρτίας, σε επανάληψη την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 σε αίθουσα του σχολείου. Σύσταση: Προκειμένου να μην υπάρξει ταλαιπωρία παρακαλείσθε να προσέλθετε στις 26/11/2014.
Η γενική συνέλευση θα εκλέξει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη και θα διεξάγει τις εκλογές. Αυτή η εφορευτική επιτροπή θα έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει το σχετικό πρακτικό.
Σκοπός επίσης της παραπάνω συνελεύσης εκτός της συζήτησης των διαφόρων θεμάτων είναι να συγκεντρωθούν οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και για τα λοιπά όργανα.
Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.
Στην περίπτωση του συλλόγου μας μέχρι σήμερα οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο,
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει από τους υποψήφιους μέχρι το 40% των εκλεγομένων για κάθε όργανο ( δηλαδή εφόσον το καταστατικό μας προβλέπει για το Δ.Σ  9 μέλη,  μπορεί να βάλει μέχρι 4 σταυρούς για το Δ.Σ και αναλόγως για τα λοιπά όργανα).
Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου.  Δηλαδή για το δικό μας σχολείο 180μαθητες/3 = τουλάχιστον 60 γονείς
Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δ.Σ. του συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη των εκλογών, για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας της προηγούμενης παραγράφου, εντός των νομίμων προθεσμιών.
Γι αυτό και για να υπάρχει απαρτία στις εκλογές (δηλαδή οι ψηφίσαντες γονείς να εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών) συνηθίζεται οι εκλογές να γίνονται την ημέρα που δίδεται από το σχολείο στους γονείς η βαθμολογία των μαθητών του πρώτου τριμήνου δηλ περί τα μέσα Δεκεμβρίου.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ.

Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων Δήμου Πατρέων με έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Για να βρούμε  τον ελάχιστο αριθμό των υποψηφίων  (και θεωρητικά εκλεγόμενων,  αν ψηφίσουν οι γονείς όλων των μαθητών) διαιρούμε το συνολικό αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο  δια του 30. Αφού βρούμε τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούμε να έχουμε, κατόπιν το πολλαπλασιάζουμε με το 40% και βρίσκουμε τους σταυρούς προτίμησης που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ψηφοφόρος.
Βεβαίως αν εκτιμάμε ότι θα ψηφίσει μικρότερος αριθμός γονέων πιθανόν να υπάρχουν λιγότεροι υποψήφιοι, προσπαθούμε όμως να καλύπτεται ο αριθμός όσων εκτιμάμε ότι θα εκλεγούν, σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών που θα εκπροσωπηθούν από τους γονείς που παίρνουν μέρος στις εκλογές, ώστε να εκλέγονται οι αντιπρόσωποι που αναλογούν στο Σύλλογο και όχι λιγότεροι. 
Ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος έχει την ευθύνη να συγκαλέσει το πρώτο διοικητικό συμβούλιo, που σκοπό έχει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Δηλαδή να εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων μελών ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο  Γεν. Γραμματέας, ο  Ταμίας κλπ. Όλες οι θέσεις κατανέμονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών και μπορεί να τις διεκδικήσουν οι εκλεγέντες, ανεξάρτητα από τις ψήφους που έλαβαν.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη να ενημερώσει εγγράφως για τη σύστασή του το Διευθυντή του σχολείου, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και την Ένωση Γονέων Δήμου Πατρέων.
Προσοχή!! Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών θα πρέπει να  αποστέλλονται στην Ένωση Γονέων Δήμου Πατρέων :
1) η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) το πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών στο οποίο φαίνονται και οι εκλεγέντες αντιπρόσωποι, 3) η κατάσταση ψηφισάντων στην οποία φαίνονται τα ονοματεπώνυμα και η υπογραφή των ψηφισάντων καθώς και ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπούνται και  4) η Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου