Μετρητής επισκεψιμότητας

14 Σεπ 2015

Ανακοίνωση Πλήρωσης μια Θέσης Μαθητή/τριας στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών

Προς ενημερωσή σας, αναρτούμε έγγραφο του Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
                 ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών (Π.Γ.Π.) έχοντας υπόψη τη με αριθμ. 77446/Δ6/19-5-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 910) και τη με αριθμ. Γ1/14987/03-02-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 269/ΤΒ/07-02-2014) προκηρύσσει μια θέση μαθητή ή μαθήτριας για τη Β΄ Τάξη του σχολείου.
Οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, στη γραπτή εξέταση επιλογής, από τη Δευτέρα 14-09-2015 έως και την Τρίτη 22-09-2015  από 09:00π.μ. έως 13:30μ.μ, στη γραμματεία του Π.Γ.Π.
Η εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25-09-2015 στις 10:00π.μ. στο χώρο του σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Τηλ. 2610333287

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου