Μετρητής επισκεψιμότητας

30 Ιουν 2013

Εισαγωγή μαθητών στην Α' Λυκείου

Παρακάτω εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών- με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας - που συμμετείχαν στις γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους  στην Α' λυκείου.

Υπόψην, σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου στην 60η θέση υπάρχει ισοβαθμία 3 μαθητών και η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Ενημερωθείτε από το σχολείο. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και για επιλαχόντες.