Μετρητής επισκεψιμότητας

4 Οκτ 2013

θέματα από τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 2/Οκτ./2013Με ικανοποιητική συμμετοχή παρόντων ξεκίνησε την Τετάρτη 2/10/2013 η  προγραμματισμένη  Γενική Συνέλευση μελών του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.
Αριθμός παρόντων: 54

Η συνέλευση του συλλόγου γονέων, εσκεμμένως, πραγματοποιήθηκε αφού είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις-ενημερώσεις της  διεύθυνσης  και των διδασκόντων του Π.Π. Γυμνασίου με τους γονείς της Α’ και κατόπιν της Β’ και Γ’ τάξης. Έτσι θεωρητικά όλοι οι γονείς ήταν ενήμεροι από πρώτο χέρι για τις καινοτομίες, τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που πιθανώς να ανακύψουν από την εφαρμογή του νέου πλαισίου λειτουργίας του Πρότυπου Πειραματικού σχολείου. Επιπροσθέτως την προηγούμενη Τετάρτη είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των μελών του Δ.Σ του συλλόγου με την Γυμνασιάρχη κυρία Μ. Αργυροπούλου παρουσία της υποδιευθύντριας κυρίας Κ. Χαντζάρα όπου αναφέρθηκαν λεπτομερώς όλα τα προβλήματα λειτουργίας του σχολείου κυρίως ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω Γενική Συνέλευση είχε κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα ώστε να συζητηθούν με τα μέλη ανοικτά τα θέματα και πιθανές απορίες που απασχολούν τους γονείς, να αναζητηθούν λύσεις, να υποβληθούν προτάσεις και τέλος να δρομολογηθούν πιθανές μελλοντικές δράσεις του συλλόγου προς την κατεύθυνση της ομαλότερης προσαρμογής του σχολείου και κυρίως των παιδιών μας απέναντι στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου προγράμματος λειτουργίας των  Πρ. Πειρ. Σχολείων και ειδικά του δικού μας σχολείου.
Τα θέματα που απασχόλησαν την συνέλευση και πάνω στα οποία, αφού έγινε εισαγωγική ενημέρωση από το προεδρείο, τοποθετήθηκαν αρκετοί γονείς ήταν:

·   Υποδοχή νέων μελών (γονείς μαθητών α’ γυμνασίου) : ενημέρωση για το καταστατικό και το κόστος της ετήσιας συνδρομής, τον τρόπο πληρωμής των συνδρομών, τις παραδοσιακές εκδηλώσεις που αναλαμβάνει ο σύλλογος καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας των μελών μας μέσω του παρόντος ιστότοπου.
Επί του θέματος καταδείχτηκε η ανάγκη επικαιροποίησης του από το 1988 καταστατικού λειτουργίας του συλλόγου και ζητήθηκε η νομική συνδρομή μελών του συλλόγου με σχετικές γνώσεις.

· Οι καινοτομίες του νέου πλαισίου λειτουργίας για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία και ο ρόλος του συλλόγου γονέων: Το θέμα εντοπίσθηκε κυρίως στη δημιουργία των ΟΜΙΛΩΝ αριστείας και δημιουργικότητας που επιβάλλεται από το νόμο να λειτουργήσουν από εφέτος σε όλα τα Π.Π. Σχολεία. Συζητήθηκε η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων να λειτουργήσουν αρχικά 12 όμιλοι σε ωράριο 3-5μμ κάθε Τρίτη και Πέμπτη και σχολιάστηκε η μη έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους, η σύντομη διάρκεια εγγραφών καθώς και ο τρόπος επιλογής των μαθητών.
Επί του θέματος καταδείχθηκε η ανάγκη υποβολής γραπτής ενημέρωσης προς τη διεύθυνση του Π.Π. Γυμνασίου των θέσεων του Συλλόγου γονέων στην οποία να επισημαίνονται: α) η ανάγκη διεύρυνσης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων εγγραφών στους ομίλους (μέχρι τέλος Οκτωβρίου) και αφού οριστικοποιηθεί το πλήθος των υπό λειτουργία ομίλων, β) να διερευνηθεί η πιθανότητα αλλαγής του ωραρίου 3-5μμ κάθε Τρίτη και Πέμπτη το οποίο κατά τη κρίση του συλλόγου είναι εξουθενωτικό για τους μαθητές του γυμνασίου και προτείνονται οι Παρασκευές και τα Σάββατα όπου τα παιδία δεν έχουν φόρτο εργασίας και εξωσχολικά μαθήματα, γ) εάν δεν ικανοποιηθεί το παραπάνω τότε να επιμεριστούν οι λειτουργίες ομίλων σε όλες τις  ημέρες της εβδομάδας, και δ) η επιλογή των μαθητών στον κάθε επιθυμητό όμιλο να γίνει με τυχαίο τρόπο (όπως άλλωστε δήλωσαν ότι θα εφαρμόσουν πολλοί από τους εκπαιδευτικούς μας στους ομίλους τους) και τούτο διότι, άποψη του συλλόγου γονέων είναι,κατά τη λειτουργία των  ομίλων, να μην δοθεί σημαντική βαρύτητα στην έννοια και το χαρακτήρα της αριστείας αλλά να αναδειχθεί η σημασία της συμμετοχής και της ομαδικής δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας.

·   Κτιριακά και προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου: αναφέρθηκαν οι φθορές που φέρει το κτίριο και η ανάγκη για αντικατάσταση πολλών μαρμάρων στα κλιμακοστάσια, η προτεραιότητα της μόνωσης και του εσωτερικού-εξωτερικού βαψίματος των αιθουσών και του κτιρίου, η αντικατάσταση πολλών προφίλ αλουμινίων και τζαμιών. Επιπροσθέτως έγινε ενημέρωση για τα λιγότερο άμεσα προβλήματα όπως είναι η ανέγερση αιθουσών για εργαστήριο πληροφορικής, βιβλιοθήκης καθώς και θέματα αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων.
Επί του θέματος έγινε ενημέρωση από το Δ.Σ ότι επανειλημμένως έχουν γίνει προσπάθειες επίλυσης πολλών σχετικών θεμάτων που άπτονται των κτιριακών φθορών προς την αντιδημαρχεία παιδείας Πατρών που είναι υπεύθυνη αλλά τα σχολικά κτίρια αλλά κωλυσιεργούσαν. Τελευταίως έγιναν επαφές από την διεύθυνση του σχολείου αλλά έμεναν σε υποσχέσεις. Επιπροσθέτως λίγο πριν τη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους, το Δ.Σ του συλλόγου προς ενίσχυση του αιτήματος του σχολείου, απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον αντιδήμαρχο παιδείας κύριο Φίλια, όπου παραθέτοντας τα ίδια προβλήματα ζητούσε  τη άμεση λύση τους. Όμως είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται κάποιο επιπρόσθετο ενδιαφέρον από την μεριά του Δήμου αφού τα σχετικά προβλήματα έχουν έρθει σε γνώση του αντιδήμαρχου κύριου Σιγαλού ο οποίος έχει αναλάβει μέλος του Συμβουλίου του Σχολείου και οποίος υποσχέθηκε ότι θα επιληφθεί προσωπικώς.
Επίσης προτάθηκε σαν επιπρόσθετη κινητοποίηση του συλλόγου για την άσκηση πίεσης προκειμένου να λυθούν τα κτιριακά προβλήματα, η παράσταση διαμαρτυρίας με κείμενο αιτημάτων προς την αντιδημαρχία παιδείας Πατρών ή ακόμα και προς τη Δημαρχεία. Το θέμα ανέλαβε να οργανώσει το μέλος του συλλόγου μας κύριος Σ. Σπυράτος σε συνεργασία με το προεδρείο του συλλόγου. Αρκετά άτομα δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένα να παραστούν με φυσική παρουσία σε μια οργανωμένη συλλογική διαμαρτυρία και πολλά περισσότερα νομίζουμε ότι θα συμμετάσχουν όταν αποφασισθεί κάτι τέτοιο. 

·   Αίτημα γονέων μαθητών της α’ γυμνασίου για αγορά ενός διαδραστικού πίνακα για τις ανάγκες του σχολείου: μετά από τη συνάντηση της διευθύνσεως του γυμνασίου με τους γονείς των μαθητών της α’γυμνασίου εκδηλώθηκε η επιθυμία μεγάλου μέρους των γονέων να αναλάβουν οικονομικά την αγορά ενός διαδραστικού πίνακα ώστε να διευκολυνθεί ο τρόπος διδασκαλίας των μαθητών.
Επί του θέματος ο σύλλογος κρίνει ότι η προσφορά ενός διαδραστικού πίνακα ικανοποιεί μία από τα πολλές άμεσες ελλείψεις του σχολείου, και έτσι αποφάσισε να εγκρίνει την πρωτοβουλία αυτή. Αναθέτει σε επιτροπή γονέων της α’γυμνασίου (επικοινωνία με κύριο Χ.Κολλάρο) να συγκεντρώσει από τους γονείς ένα ικανοποιητικό μέρος του κόστους (κόστος πίνακα περίπου 1200ευρώ) σαν έκτακτη εισφορά τους στο σύλλογο. Κατόπιν ο σύλλογος θα προβεί στην αγορά μετά από συνεργασία με τους καθηγητές πληροφορικής και τη διεύθυνση του σχολείου.

·   Την συνέλευση απασχόλησε η ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών κατά την προσέλευση και την απομάκρυνση προς και από το σχολείο από τις δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες της Πατρών-Κλάους και της Ακρωτηρίου. Το θέμα θα αναφερθεί στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου και στη τροχαία Πάτρας από το προεδρείο του συλλόγου για τοποθέτηση και λειτουργία φωτεινού σηματοδότη. Επίσης γονείς ανέλαβαν την υποχρέωση να διερευνήσουν την πιθανότητα συνολικής ανάθεση ευθύνης μεταφοράς των μαθητών μέσω της περιφέρειας Δ.Ελλάδος, στο σχετικό πρόγραμμα.
·   Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε στη διατύπωση προτάσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (εκδρομές συλλόγου κλπ) προς σύσφιξη σχέσεων και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών αλλά και των γονέων τους.

Εκ μέρους του Δ.Σ του συλλόγου
Θοδωρής Σκούρας

Αναμένω σχόλιά σας, προτάσεις-υποδείξεις.
Μη διστάζετε να επικοινωνείτε μέσω του e-mail: goneisgymnasioppp@gmail.com

1 σχόλιο:

 1. Παρακαλώ για τα σχολιά σας επί του κειμένου.
  καθώς και τις απόψεις όλων των γονεων.
  Μπορείται να στελνεται και e-mail: goneisgymmasioppp@gmail.com

  Εκ μερους του Δ.Σ του συλλόγου
  Θ.Σ

  ΑπάντησηΔιαγραφή